11 ianuarie 2013

Curs cu un analist comportamental acreditat international BCBA

Asociaţia de Sprijin Pentru Părinţi şi Copiii cu Autism - Galaţi, în colaborare cu Asociaţia Puzzle România, organizează sâmbăta, 16 februarie 2013, cursul cu tema: "Factori ce influenţează calitatea terapiei ABA sau cum să ajungem la o recuperare cât mai completă".  Acesta va fi suţinut de Alexandra Comărniceanu, analist comportamental BCBA, aflată pentru prima dată la Galaţi. Cursul se adresează specialiştilor, părinţilor şi terapeuţilor care lucrează cu copii cu TSA.

Cursul va avea următoarea structură:
        1. Noţiuni generale despre ABA (analiza comportamentală aplicată).
        2. Clasificarea limbajului după funcţie (categorii de operanţi verbali): definiţii şi exemple.
               - Mand
               - Tact
               - Intraverbal
               - Ecoic
               - Textual
               - Transcriere
          3. Tipuri de învăţare: clasificare şi sugestii de utilizare.
               -Învăţare intensivă
               -Învăţare în mediul natural
               -Învăţare incidentală.
  4. Asocierea prezenţei terapeutului si a mediului cu recompensele.
          5. Restricţionarea accesului la recompense.
          6. Alţi factori ce ţin de calitatea terapiei:
-Variabile ce vizează SD-ul (atenţia în timpul SD-ului, varierea SD-ului)
-Variabile ce vizează recompensa (recompensarea rapidaă recompense motivante, varierea recompenselor, relaţia recompensei cu sarcina, recompense vocale motivante, recompense diferenţiate)
-Variabile ce vizează promptul (eficienţa prompturilor, creşterea şi diminuarea prompturilor, lipsa greşelilor de promptare, urmărirea obiectivului, procedura de corectare a greşelilor)
-Variabile ce vizează organizarea (planificarea activităţilor, materiale accesibile)
-Variabile ce vizează nivelul de predare (dificultate adecvată a sarcinilor, dovezi de învăţare)
-Variabile ce vizează ritmul sesiunii (lungimea intervalelor dintre trial-uri, ritm potrivit pentru copil, învăţare intensivă)
    -Variabile ce vizează controlul instrucţional (copilul încearcă să rezolve sarcina imediat după  ce i-a fost dată instrucţia, menţinerea atenţiei copilului)
    -Variabile ce vizează generalizarea (varierea materialelor, mixarea sarcinilor, predarea în diverse locatii, predarea în cadrul activităţilor ce fac parte din viaţa de zi cu zi, generalizarea răspunsului, predarea flexibilă)
  -Variabile ce vizează comportamentele disruptive (rezultatele comportamentelor-problemă, recompensarea comportamentelor adecvate, utilizarea strategiilor de prevenţie)
    7. Întrebări şi discuţii.

Durata: între 10.30 - 17.00, cu pauză de prânz
Data şi locaţie: 16 februarie 2013, la sediul Asociaţiei de Sprijin pentru Părinţi şi Copiii cu Autism Galaţi (APCA) - str. 1 Decembrie 1918, nr. 25 (în incinta Şcolii Speciale Nr. 2 "Constantin Pufan", etaj 2)
Taxa curs: 160 lei.
Număr maxim de participanţi: 20 persoane.

Persoane de contact pentru înscrieri:
Lupoae Nicoleta (preşedinte APCA) - 0752.675.454 /0743042662
 mail: autism.galati@gmail.com
Alexandra Comarniceanu BCBA - 0734.938.729
Pentru înscriere, se va achita un avans de 50 de lei (cu specificaţia "participare curs"), urmând ca diferenţa să fie plătită în ziua susţinerii cursului. Plata avansului se va face la orice sucursală BCR, în contul: RO35 RNCB 0071 0714 2814 0001 - Asociaţia Puzzle Romania 

Pentru rezervarea unui loc la curs, trimiteti pe adresa autism.galati@gmail.com:
 - Copie scanată avans curs
 - Nume / prenume / profesie (sau eventual calitatea de părinte)
 - Telefon de contact.
     
Nu se acordă credite din partea Colegiului Psihologilor.
Se oferă diplomă de participare şi suport de curs.
  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

TE RUGĂM SĂ NE SPUI OPINIA TA !